Zatiaľ žiadne komentáre

Svedectvo

Rada by som aj touto cestou napísala svedectvo o zázračnej pomoci Svätého Tadeáša a Svätej Rity, ako patrónov nemožných vecí. Lekár mi na preventívnej prehliadke našiel na prsníku hrčku. Preľaknutá a vystrašená som odslúžila deviatnik ku cti týchto dvoch slávnych svätých. Kontrolné sono presne na 9. deň deviatnika nepreukázalo žiadne nebezpečenstvo vážnej choroby. Ďakujem z celého srdca týmto dvom svätým za vyslyšanie mojej zúfalej prosby a velebím Pána Boha, že prostredníctvom svojich svätých počúva naše úpenlivé volania, za čo mu patrí česť, chvála a večná sláva!
Priatelia, nebojte sa poprosiť svätého Tadeáša a svätú Ritu o pomoc, majú veľkú moc pomáhať utrápeným, nakoľko túto moc im zveril sám pán Ježiš Kristus.
Aleluja! Zostávam v modlitbách.
A.

Pridať komentár