Utorok 13. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja.
Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Ježiš vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.
Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“
On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“