Utorok po 2. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Matúša − Mt 18, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blízko je deň Pána; hľa, príde a spasí nás.

Boh nechce, aby zahynuli maličkí

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“