Utorok po 6. veľkonočnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pošlem vám Ducha pravdy, hovorí Pán; on vás uvedie do plnej pravdy.

Ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“