Zatiaľ žiadne komentáre

17. nedeľa v Cezročnom období

Prvá kniha kráľov – 1 Kr 3, 5-6a. 7-12

Žiadal si si múdrosť

Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: „Žiadaj si, čo chceš, a dám ti.“ Šalamún povedal: „Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. A tvoj služobník je uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud, taký početný?“

Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. Preto mu Boh povedal: „Pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, hľa, splním tvoju žiadosť: dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude.“

Žalm – Ž 119, 57+72. 76-77. 127-128. 129-130

R: Pane, tvoj zákon veľmi milujem.

Pane, ty si moje všetko; *

povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *

ako tisícky v zlate a striebre. R.

Buď ku mne milosrdný a poteš ma, *

ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.

Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, *

lebo tvoj zákon je mojím potešením. R.

Milujem tvoje predpisy *

viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato.

Preto sa správam tvojimi príkazmi *

a nenávidím cestu klamstva. R.

Tvoje príkazy sú obdivuhodné, *

preto ich zachovávam.

Výklad tvojich slov osvecuje, *

maličkým dáva chápavosť. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 13, 44-52

Alelujový verš: Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“