Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 1. júl 2013 – Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období

Kniha Genezis − Gn 18, 16-33

Mužovia sa z údolia Mambreho pobrali a zamierili k Sodome. Abrahám išiel s nimi odprevadiť ich.
A Pán povedal: „Môžem pred Abrahámom tajiť, čo chcem urobiť?! Veď z neho má byť veľký a mocný národ a v ňom majú byť požehnané všetky národy zeme. Lebo jeho som si vyvolil, aby svojim synom a svojmu domu po sebe prikázal zachovávať Pánovu cestu a konať podľa spravodlivosti a práva, aby Pán mohol splniť na Abrahámovi všetko, čo mu sľúbil.“
Preto Pán povedal: „Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim a pozriem sa, či naozaj robia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť.“
Muži sa odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abrahám stále ešte stál pred Pánom.
Pristúpil bližšie a povedal: „Chceš naozaj zahubiť spravodlivého s bezbožným? A keby bolo v meste päťdesiat spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu kvôli päťdesiatim spravodlivým, čo sú v ňom?
Nech je ďaleko od teba urobiť niečo také: spravodlivého usmrtiť s bezbožným. Spravodlivý by bol na tom rovnako ako bezbožný. To nech je ďaleko od teba. Vari ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo?“
Pán mu povedal: „Ak v meste Sodome nájdem päťdesiat spravodlivých, odpustím kvôli nim celému mestu.“
Abrahám povedal: „Opovážil som sa rozprávať so svojím Pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude spravodlivých o päť menej ako päťdesiat? Zničíš kvôli piatim celé mesto?“
„Nezničím,“ odpovedal, „ak ich tam nájdem štyridsaťpäť.“
Abrahám mu znova povedal: „A čo ak sa ich tam nájde len štyridsať?“
Odpovedal: „Kvôli štyridsiatim ich nezničím.“
„Nehnevaj sa, prosím, Pán môj,“ pokračoval ďalej, „že ešte hovorím: A ak sa ich tam nájde len tridsať?“
Odpovedal: „Neurobím to, ak ich tam nájdem tridsať.“
Abrahám povedal: „Opovážil som sa rozprávať so svojím Pánom: Čo ak sa ich tam nájde dvadsať?“
Pán odpovedal: „Nezahubím ich kvôli dvadsiatim.“
„Prosím, nech sa nehnevá môj Pán,“ pokračoval, „že ešte raz prehovorím: A čo ak sa ich tam nájde len desať?“
Odpovedal: „Kvôli desiatim ich nezahubím.“
Keď sa Pán prestal rozprávať s Abrahámom, odišiel a Abrahám sa vrátil na svoje miesto.

Kniha žalmov − Ž 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi *
a nezabúdaj na jeho dobrodenia. R.
Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, *
on lieči všetky tvoje neduhy;
on vykupuje tvoj život zo záhuby, *
on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
nevyčíta nám ustavične naše chyby, *
ani sa nehnevá naveky. R.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, *
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
R.

Evanjelium podľa Matúša − Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Poď za mnou

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“
Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“
Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“
Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

Pridať komentár