Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 11. február 2016 – Štvrtok po popolcovej strede

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 22-25

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Robte pokánie, hovorí Pán; priblížilo sa nebeské kráľovstvo.

Kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
A všetkým povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!“