Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 12. apríl 2016 – Utorok po 3. veľkonočnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 30-3

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Nie Mojžiš, ale môj Otec dáva pravý chlieb z neba

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“
Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“
Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“
Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Pridať komentár