Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 12. február 2016 – Piatok po popolcovej strede

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 14-15

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Milujte dobro a nie zlo; budete žiť a Pán bude s vami.

Keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“
Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“