Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 13. február 2016 – Sobota po popolcovej strede

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 5, 27-32

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Nechcem smrť bezbožného, hovorí Pán; ale aby sa odvrátil od svojej cesty a žil.

Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali

Ježiš videl na mýtnici sedieť mýtnika menom Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal, opustil všetko a išiel za ním.
Lévi mu urobil vo svojom dome veľkú hostinu. A bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali.
Farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“
Odpovedal im Ježiš: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“