Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 14. december 2015 – Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

Evanjelium podľa Matúša − Mt 21, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Odkiaľ bol Jánov krst?

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“
Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,‘ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,‘ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána pokladajú všetci za proroka.“
Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“
A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“