Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 15. apríl 2016 – Piatok po 3. veľkonočnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 52-59

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“
Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

Pridať komentár