Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 15. marec 2013 – Piatok po 4. pôstnej nedeli

Kniha Múdrosti − Múd 2, 1a. 12-22

Bezbožní hovoria vo svojom zvrátenom zmýšľaní: „Číhajme na spravodlivého, lebo nám je na ťarchu. Stavia sa proti nášmu správaniu, vyčíta nám prestupovanie zákona, žaluje, že sme zradili svoju výchovu. Chvastá sa, že pozná Boha, a Božím synom sa nazýva.
Obžalúva naše zmýšľanie, už aj pohľad na neho je nám na ťarchu. Lebo jeho život je nepodobný ostatným a odlišné sú jeho chodníky. Pokladá nás za spotvorených a bočí od našich ciest ako od nečistoty; blahoslaví údel spravodlivých a chváli sa, že Boh mu je otcom.
Nuž pozrime, či sú jeho reči pravdivé, a skúsme, ako sa to s ním skončí. Lebo ak je ozaj Božím synom, on sa ho ujme a vyslobodí ho z rúk odporcov.
Skúšajme ho potupou a súžením, aby sme poznali jeho miernosť a vyskúšali jeho trpezlivosť. Odsúďme ho na smrť potupnú, veď mu príde pomoc, ako hovorí.“
Takto uvažujú a mýlia sa, lebo vlastná zloba ich zaslepila. Nepoznajú Božie tajomstvá, ani odmenu za svätosť nečakajú a ani v oslávenie čistých duší neveria.

 

Kniha žalmov − Ž 34, 17-18. 19-20. 21+23

Refrén: Pane, buď prí tých, čo majú srdce skrúšené. Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, *
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal *
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. R.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, *
a zachraňuje zlomených na duchu.
Spravodliví majú utrpení veľa, *
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých. R.
Všetky kosti im ochraňuje, *
ani jedna sa im nezlomí.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, *
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. R.

Evanjelium podľa Jána − Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Chceli ho chytiť, ale ešte neprišla jeho hodina

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.
Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.
Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.
Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“
Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Pridať komentár