Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 16. august 2015 – 20. nedeľa v Cezročnom období

Kniha prísloví − Prís 9, 1-6

Múdrosť si postavila dom, sedem stĺpov vytesala. Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. Poslala svoje služobnice, aby volali z pevnosti a z vyvýšenín mesta: „Kto je nedospelý, nech príde ku mne.“ A pochábľovi hovorí: „Poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešala; zanechajte detinskosť a žite a kráčajte cestami rozumnosti.“

Kniha žalmov − Ž 34, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Refrén: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, čo hľadajú Pána,
nijaké dobro chýbať nebude. R.
Poďte, deti, čujte ma, *
naučím vás bázni Pánovej.
Miluje niekto život *
a chce požívať dobro v šťastných dňoch? R.
Zdržuj svoj jazyk od zlého *
a svoje pery od reči úlisnej.
Unikaj pred zlom a dobre rob, *
hľadaj pokoj a usiluj sa oň. R.

List Efezanom − Ef 5, 15-20

Bratia, dávajte si veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.
Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom, hovorí Pán.

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“
Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“
Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.
Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.
Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“