Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 16. december 2015 – Streda po 3. adventnej nedeli

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 7, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja.
Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“