Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 17. október 2015 – Svätého Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeník

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 12, 8-12

Aleluja, aleluja, aleluja.
Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.
Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“