Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 18. október 2015 – 29. nedeľa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka _ Mk 10, 42-45

Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Ježiš si zavolal Dvanástich a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc.
Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“