Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 19. marec 2016 – Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 1, 16. 18-21. 24a

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane, a bez prestania ťa velebia.

Jozef urobil, ako mu prikázal Pánov anjel

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.

Pridať komentár