Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 2. apríl 2016 – Sobota vo Veľkonočnej oktáve

 

Evanjelium podľa Marka − Mk 16, 9-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.
Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.
Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Pridať komentár