Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 2. máj 2016 – Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 15, 26 – 16, 4a

Aleluja, aleluja, aleluja.
Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán; aj vy vydávate svedectvo.

Duch pravdy vydá o mne svedectvo

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca ani mňa. A toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril.“

Pridať komentár