Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 2. marec 2016 – Streda po 3. pôstnej nedeli

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 17-19

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života.

Kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude veľký

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.
Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Pridať komentár