Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 20. apríl 2016 – Streda po 4. veľkonočnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 12, 44-50

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Ja som prišiel na svet ako svetlo

Ježiš zvolal: „Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.
Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách.
Ak niekto počúva moje slová a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť.
Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť. A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

Pridať komentár