Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 20. október 2015 – Utorok 29. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 12, 35-38

Aleluja, aleluja, aleluja.
Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.
Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.