Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 20. september 2016 – Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.
Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“
On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Pridať komentár