Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 21. august 2015 – Svätého Pia X., pápeža

Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 34-40

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pouč ma, Pane, o svojich chodníkoch, veď ma vo svojej pravde.

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“
On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.
Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“