Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 21. jún 2016 – Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Pridať komentár