Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 22. máj 2013 – Svätej Rity z Kassie, rehoľníčky

Kniha Sirachovcova − Sir 4, 12-22

Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú. Kto ju miluje, miluje život, a tých, čo pri nej bdejú, Pán napĺňa radosťou.
Tí, čo sa jej držia, budú dedičmi slávy a kam ona vkročí, tam Boh požehnáva. Tí, čo jej slúžia, uctievajú Svätého a tých, čo ju milujú, sám Boh miluje.
Kto ju počúva, bude súdiť národy, a kto ju pozorne sleduje, bude žiť v bezpečí. Kto jej dôveruje, ten ju dostane do dedičstva a budú ju vlastniť aj jeho potomci. Lebo nebadane kráča vedľa neho a najprv si ho vyskúša. Privedie na neho strach a hrôzu a preverí ho skúškou svojej náuky, až ju sám zachytí v svojich myšlienkach a celkom jej uverí.
Potom sa k nemu rovno vráti a posilní ho, poteší ho a odhalí mu svoje tajomstvá, zahrnie ho vedomosťou a poznaním spravodlivosti.
Ale keby chybil, ona ho opustí a vydá ho do rúk jeho odporcu.

Kniha žalmov − Ž 119, 165. 168. 171. 172. 174. 175

Refrén: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; *
a nemajú sa na čom potknúť. R.
Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: *
lebo pred tebou sú všetky moje cesty. R.
Z perí mi vytryskne chválospev, *
že si ma naučil svoje ustanovenia. R.
Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, *
lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy. R.
Pane, túžim za tvojou pomocou *
a tvoj zákon je mi slasťou. R.
Ja budem žiť a teba chváliť *
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja.

Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kto nie je proti nám, je za nás

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“
Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

Pridať komentár