Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 22. máj 2016 – Najsvätejšej Trojice

Evanjelium podľa Jána − Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Bohu, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.

Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.
Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.
Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“