Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 22. november 2015 – 34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Kniha proroka Daniela − Dan 7, 13-14

Videl som v nočnom videní: V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka a došiel až k Starcovi.
Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.

Kniha žalmov − Ž 93, 1ab. 1c-2. 5

Refrén: Pán kraľuje, oslavujme ho.
Pán kraľuje, velebou sa zaodel; *
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal. R.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. *
Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. R.
Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; *
tvojmu domu, Pane,
patrí posvätná úcta po všetky časy. R.

Zjavenie apoštola Jána − Zjv 1, 5-8

Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vládca nad kráľmi zeme.
Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov a urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho prebodli, a budú nad ním nariekať všetky kmene zeme. Tak je. Amen.
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

Evanjelium podľa Jána − Jn 18, 33b-37

Aleluja, aleluja, aleluja.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!

Sám hovoríš, že som kráľ

Pilát sa spýtal Ježiša: „Si židovský kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?“
Pilát odvetil: „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?“
Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“
Pilát mu povedal: „Tak predsa si kráľ?“
Ježiš odpovedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas.“