Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 22. september 2016 – Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jána som dal ja sťať.

Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?
Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.

Pridať komentár