Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 23. november 2015 – Pondelok 34. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja.
Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Ježiš videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“