Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 24. máj 2013 – Piatok 7. týždňa v Cezročnom období

Kniha Sirachovcova − Sir 6, 5-17

Milé slová získavajú mnoho priateľov a krotia nepriateľov; láskavý jazyk prináša blaho. Aj keď mnohí s tebou nažívajú v pokoji, poradcu maj len jedného z tisícich. Ak hľadáš priateľa, hľadaj ho pri skúške a neobdar ho prenáhlene svojou dôverou. Lebo niekto je priateľom, len keď to jemu vyhovuje, ale neostane ním, keď príde súženie.
Priateľ sa niekedy zmení na nepriateľa a vykričí svoje spory s tebou. Je aj taký priateľ, čo s tebou sedáva pri stole, no keď príde núdza, nevytrvá; v šťastí bude ako tebe rovný a k tvojim doma sa bude správať dôverne. Ale keď budeš pokorený, obráti sa proti tebe a ukryje sa pred tebou.
Svojim nepriateľom sa vyhýbaj a na priateľov si daj pozor.
Verný priateľ je mocná záštita a kto ho nájde, našiel poklad. Vernému priateľovi sa nič nevyrovná a jeho dobrotu nemožno ničím vyvážiť.
Verný priateľ je liek života a tí, čo sa boja Pána, tí ho aj nájdu. Kto sa bojí Boha, bude mať aj jeho priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať priateľa.

Kniha žalmov − Ž 119, 12. 16. 18. 27. 34. 35

Refrén: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
Pane, ty si velebený; *
nauč ma svoje ustanovenia. R.
V tvojich ustanoveniach mám záľubu, *
na tvoje slová nechcem zabúdať. R.
Otvor mi oči, *
aby som pozoroval divy tvojho zákona. R.
Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímať o tvojich
obdivuhodných skutkoch. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.

Evanjelium podľa Marka − Mk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.
I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.
On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“
Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“
Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.
Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.
A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“
Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Pridať komentár