Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 25. november 2016 – Piatok 34. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 29-33

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.
Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Pridať komentár