Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 25. september 2015 – Piatok 25. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša _ Lk 9, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.

Ty si Boží Mesiáš. Syn človeka musí mnoho trpieť

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“
Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“
„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“
Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“