Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 27. júl 2016 – Svätého Gorazda a spoločníkov

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja.
Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.
Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

Pridať komentár