Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 28. máj 2016 – Sobota 8. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Marka − Mk 11, 27-33

Aleluja, aleluja, aleluja.
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva; skrze Krista vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

Akou mocou toto robíš?

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“
Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, či od ľudí? Odpovedzte mi!“
Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: ‚Prečo ste mu teda neuverili?‘ ale ak povieme: Od ľudí,“ to sa báli ľudu, lebo všetci pokladali Jána za ozajstného proroka. Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.“