Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 28. november 2015 – Sobota 34. týždňa v Cezročnom období

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 21, 34-36

Aleluja, aleluja, aleluja.
Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Bdejte, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“