Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 3. jún 2016 – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 15, 3-7

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vezmite na seba moje jarmo, hovorí Pán; a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. alebo Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila

Ježiš povedal farizejom a zákonníkom toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“

Pridať komentár