Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 30. jún 2016 – Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Matúša − Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja.
V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“
Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“
Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?
Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“
A on vstal a odišiel domov.
Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Pridať komentár