Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 31. október 2016 – Pondelok 31. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 14, 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja.
Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, hovorí Pán.

Nevolaj svojich priateľov, ale chudobných a mrzákov

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosťa: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu.
Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“

Pridať komentár