Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 5. apríl 2016 – Utorok po 2. veľkonočnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 7b-15

Aleluja, aleluja, aleluja.
Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.

Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“
Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.
Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?
Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Pridať komentár