Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 7. apríl 2016 – Svätého Jána Krstiteľa de la Salle, kňaza

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 3, 31-36

Aleluja, aleluja, aleluja.
Tomáš, uveril si, pretože si ma videl, hovorí Pán; blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.
Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.
Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Pridať komentár