Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 7. september 2016 – Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja.
Radujte sa a jasajte, hovorí Pán; lebo máte veľkú odmenu v nebi!

Blahoslavení chudobní. Beda vám, boháči

Ježiš uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.
Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení.
Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať.
Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.
Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!
Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať!
Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať!
Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“

Pridať komentár