Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 8. január 2016 – Piatok po Zjavení Pána

Evanjelium podľa Marka − Mk 6, 34-44

Aleluja, aleluja, aleluja.
Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Ježiš rozmnožením chlebov ukazuje, že je prorok

Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.
Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“
On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“
Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“
Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“
Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“
Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.
Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.

Pridať komentár