Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 8. október 2016 – Sobota 27. týždňa v Cezročnom období

 

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja.
Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Pridať komentár