Zatiaľ žiadne komentáre

Liturgické čítanie – 9. apríl 2016 – Sobota po 2. veľkonočnej nedeli

 

Evanjelium podľa Jána − Jn 6, 16-21

Aleluja, aleluja, aleluja.
Vstal z mŕtvych Kristus, tvorca všetkého, a zmiloval sa nad ľudským pokolením.

Videli Ježiša kráčať po mori

Keď sa zvečerilo, zišli Ježišovi učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma.
Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené.
Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Pridať komentár