Zatiaľ žiadne komentáre

Sobota 22. týždňa v Cezročnom období

leluja, aleluja, aleluja.Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?

V istú sobotu išiel Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, mrvili ich rukami a jedli. Tu niektorí farizeji povedali: „Prečo robíte, čo v sobotu neslobodno?“

Ježiš im odpovedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?“

I povedal im: „Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Počuli sme slovo Pánovo.

Pridať komentár