Zatiaľ žiadne komentáre

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy

Kniha prísloví – Prís 2, 1-9

Nakloň svoje srdce k poznaniu

Syn môj, ak prijmeš moje slová a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy, napneš svoj sluch za múdrosťou a svoje srdce nakloníš k poznaniu; ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa rozumnosti, ak sa budeš za ňou zháňať ako za peniazmi a hľadať ju ako poklady, vtedy pochopíš bázeň Pánovu a spoznáš Boha; lebo Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť.

Statočným poskytuje ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu.

Žalm – Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R: Pána chcem velebiť v každom čase.

Pána chcem velebiť v každom čase, *

moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.

Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *

a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.

Na neho hľaďte a budete žiariť *

a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *

šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veď bohabojní núdzu nemajú.

Boháči sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, čo hľadajú Pána,

nijaké dobro chýbať nebude. R.

Evanjelium podľa Matúša – Mt 19, 27-29

Alelujový verš: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“