Zatiaľ žiadne komentáre

Svätej Márie Magdalény

Pieseň piesní – Pies 3, 1-4a

Našla som toho, ktorého moja duša miluje

Snúbenica vraví: Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje; hľadala som ho, ale nenašla. „Vstanem a mesto pochodím: po uliciach a námestiach budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša.“

Hľadala som ho, ale nenašla. Stretli ma strážcovia, čo boli na obchôdzke po meste. „Nevideli ste toho, ktorého moja duša miluje?“

A keď som trochu od nich poodišla, našla som, koho moja duša miluje.

Žalm – Ž 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9

R: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj.

Bože, ty si môj Boh, *

už od úsvitu sa viniem k tebe.

Za tebou prahne moja duša, *

za tebou túži moje telo;

ako vyschnutá, pustá zem bez vody, R.

tak ťa túžim uzrieť vo svätyni *

a vidieť tvoju moc a slávu.

Veď tvoja milosť je lepšia než život; *

moje pery budú ťa oslavovať. R.

Celý život ťa chcem velebiť *

a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša *

a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. R.

Lebo ty si mi pomáhal *

a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

Moja duša sa vinie k tebe, *

ujímaš sa ma svojou pravicou. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 20, 1-2. 11-18

Alelujový verš: Povedzže nám, ó, Mária, čos’ videla na ceste? Hrob som zrela oslávený, kameň nebol na mieste.

Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?

Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Mária stála vonku pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hlave, druhého pri nohách.

Oni sa jej opýtali: „Žena, prečo plačeš?“

Vravela im: „Odniesli môjho Pána a neviem, kde ho položili.“

Keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša; no nevedela, že je to Ježiš.

Ježiš sa jej opýtal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“

Ona mu v domnení, že je to záhradník, povedala: „Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“

Ježiš ju oslovil: „Mária!“

Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ.

Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“

Mária Magdaléna išla a zvestovala učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.