Zatiaľ žiadne komentáre

Svätých Marty, Márie a Lazára

Prvý Jánov list – 1 Jn 4, 7-16

Boh nás miluje

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám.

Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Žalm – Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

Pána chcem velebiť v každom čase, *

moje ústa budú ho vždy chváliť.

V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *

nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.

Velebte so mnou Pána *

a oslavujme jeho meno spoločne.

Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *

a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.

Na neho hľaďte a budete žiariť *

a tvár vám nesčervenie hanbou.

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *

a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.

Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *

a vyslobodí ich.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *

šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.

Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *

veď bohabojní núdzu nemajú.

Boháči sa nabiedia a nahladujú, *

ale tým, čo hľadajú Pána,

nijaké dobro chýbať nebude. R.

Evanjelium podľa Jána – Jn 11, 19-27

Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“

Evanjelium podľa Jána – Jn 11, 19-27

Alelujový verš: Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom.

Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“

Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“

Marta mu vravela: „Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení.“

Ježiš jej povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“

Povedala mu: „Áno, Pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.“